Konu Başlıkları

1- EKONOMİ
Ekonomik Kriz
Ekonomik Krizlerin Makro Boyutları
Ekonomik Krizin Mikro Boyutları
Ekonomik Krizlerin Uluslararası Yansımaları
Ekonomik Krizlerin Ulusal Yansımaları
İktisat Tarihi Açısından Ekonomik Krizler
2- FİNANS
Ekonomik Krizlerin Finans Piyasalarına Etkisi
Uluslararası Finans Piyasaları ve ekonomik Kriz
Ulusal Finans Piyasaları ve Ekonomik Kriz
Ekonomik Krizlerin Finansal Boyutları
Ekonomik Krizlerin Sonuçları
3- PAZARLAMA
Ekonomik Kriz Ortamlarında Pazarlama Stratejileri
Ekonomik Kriz ve Marka Yönetimi
Dijital Pazarlama ve Ekonomik Kriz
Ekonomik Krizi Fırsata Çevirme stratejileri
Nöro Pazarlama
4- YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Ekonomik Krizlerin Organizasyon Yapılarına Etkileri
Ekonomik Kriz Ortamlarında Yönetim
Ekonomik Krizler ve Yönetim Biçimlerinde Değişim
Stratejik Yönetim ve Ekonomik Kriz
5- İNSAN KAYNAKLARI
Ekonomik Krizler ve İKY’nin Geleceği
Ekonomik Krizleri Aşmada Nitelikli Çalışan İhtiyacı
Ekonomik Krizler ve İşgören Devri
Ekonomik Krizler ve İşsizlik
6- SOSYAL BİLİMLER
Ekonomik Krizin Toplumsal Yapıya Etkileri
Ekonomik Kriz ve İnsan İlişkisi
Ekonomik Krizin Edebiyata ve Sinemaya Yansımaları
Tarihsel Süreçte Ekonomik Krizler
Ekonomik Krizlerin Psikolojik Boyutları
Ekonomik Krizlerin Sosyal Güvenlik Sistemlerine Etkileri
Ekonomik Krizlerin Hukuksal Boyutları

Bildiri özetlerinde en az 100, en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe Özet, 3-5 kelimelik Türkçe anahtar kelimeler ile Türkçe başlık ile isteğe bağlı İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır.

Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk: 3 cm
Alt Kenar Boşluk: 3 cm
Sol Kenar Boşluk: 3 cm
Sağ Kenar Boşluk: 3 cm
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Boyutu: Başlıkta 12, özet ve metin 11 ve dipnotlarda 9 punto
Paragraf Aralığı: 6 nk
Satır Aralığı: Metinde 1.15, dipnotlarda Tek satır aralığı biçiminde olmalıdır.

Örnek Özet İndirmek İçin Tıklayınız
Üye Girişi